مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۹۷

مهندس رستمی

مدیریت محترم منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تاسیسات

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


مهندس حاجی پور

کارشناس عمران

مدرک تحصیلی: کارشناسی تاسیسات

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


 

مهندس اسکندری

کارشناس برق قدرت

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق قدرت

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


مهندس خواجه کریمی

کارشناس مکانیک سیالات

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک سیالات

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


مهندس کریمیان

کارشناس تاسیسات برودتی و حرارتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تاسیسات

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


مهندس سید آبادی

کارشناس تاسیسات برودتی و حرارتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تاسیسات

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051


مهندس دارینی

کارشناس ساختمان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری

شماره تماس: 252 داخلی 52524520-051

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۱