مدیریت امور پشتیبانی وخدمات رفاهی

تعداد بازدید:۲۹۶۸

جناب آقای مهندس محمد حسن خاکی 

تحصیلات :کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 

تلفن مستقیم :05152529412

داخلی :05152524520 داخلی 238

ایمیل : 

 

سوابق خدمتی :

  • مدیر اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان تربت جام از سال 1375لغایت 1393
  • مدیر اداره امور پشتیبانی ، رفاهی و طرحهای عمرانی دانشکده از سال 1393 لغایت 1395
  • مدیر امورمالی دانشکده علوم پزشکی تربت جام از سال 1395 لغایت 1396
  • مدیراداره امور پشتیبانی ،رفاهی و طرحهای عمرانی دانشکده از سال 1397 تا کنون 
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱