مطالب مرتبط با کلید واژه

امام حسین علیه السلام


سقط جنین توسط حرمله های زمان
ریاست دادگستری تربت‌جام عنوان نمود:

سقط جنین توسط حرمله های زمان

ریاست دادگستری تربت‌جام ،در مراسم افتتاحیه مرکز مردمی نفس گفت: کسانی که در راستای سقط جنین قدم بر می دارند حرمله های زمان هستند، از قدم های آرام و بی صدای شیطان بترسید.

ادامه مطلب