اطلاعیه

همایش ملی بهره وری در نظام سلامت

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۸ کد : ۲۱۲۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۰۱
همایش ملی بهره وری در نظام سلامت

طبق فراخوان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شرکت کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت در  همایش ملی" بهره وری در نظام سلامت " ، متقاضیان می توانند جهت شرکت در همایش مذکور، تجربیات خود را در هر یک از محورهای ، سیستم های بهداشتی درمانی آینده، سازمان های بهداشتی و درمانی هوشمند، نظام جامع سلامت الکترونیک، سیستم های حامی تصمیم، بهره وری منابع انسانی ، بهره وری درحوزه مدیریت منابع و مصارف ، بهره وری در دارو و لوازم مصرفی پزشکی، داشبوردهای مدیریتی و بهره وری درحوزه اموال سرمایه ای و تجهیزات پزشکی، حداکثر تا تاریخ 1401/07/10 در سامانه جامع مدیریت دانش به آدرس km.behdasht.gov.ir ثبت نمایند.

#معاونت توسعه مدیریت و منابع

#گروه توسعه و تحول سازمان

#مدیریت دانش

کلید واژه ها: همایش ملی گروه توسعه و تحول سازمان همایش بهره وری در نظام سلامت


( ۱ )

نظر شما :