اخبار

بازتاب زحمات کادردرمان به مدیران بیمارستان
مدیر داخلی مرکزآموزشی درمانی سجادیه تربت جام

بازتاب زحمات کادردرمان به مدیران بیمارستان

مدیر داخلی مرکزآموزشی درمانی سجادیه تربت جام گفت:زحمات وعملکرد کادر درمان به مدیران  بیمارستان منعکس می شود بیمارانی که دوره بستری و فرایند درمان را سپری می کنند و  پس از بهبودی با وضعیت مساعد و رضایت بخشی از این بیمارستان مرخص می شوند .

ادامه مطلب
ایمنی بیمار یکی از دغدغه‌های حوزه درمانی
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام تاکید کرد:

ایمنی بیمار یکی از دغدغه‌های حوزه درمانی

معاون درمان دانشکده درجلسه گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی سجادیه تربت جام گفت: بیمارستان ویترین دانشکده و خط مقدم سلامت است

ادامه مطلب