راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
خانه بهداشتاسماعیل آباد گرجیباغ سنگان علیا--***5287399
مجیدقنبرزادهمعاونت بهداشتکارشناس توسعه شبکه و ارتقا سلامت204-
غلامرضاتراب احمدیمعاونت بهداشتکارشناس پزشک خانواده****-
علیآزادیمعاونت بهداشتکارشناس توسعه شبکه و ارتقا سلامت222-
علیزمانیمعاونت بهداشتکارشناس فناوری اطلاعات222-
امیراعلمکابلی فرشچیمعاونت بهداشتسرپرست واحد دهان و دندان216-
خالداربابیمعاونت بهداشتتکنسین تجهیزات دندانپزشکی--
پیمانجان نثار احمدیمعاونت بهداشتکارشناس امور اداری217-
وحیدجریراحمدیمعاونت بهداشتکارگزین معاونت بهداشتی217-
محموددیداراحمدیمعاونت بهداشتمدیر گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای208-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.