راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
محمدعلینظافتستاد دانشکدهمسئول دبیرخانه مرکزی****52523124
سعیدعباسیستاد دانشکدهکارشناس دبیرخانه****52523124
محمدجهانیستاد دانشکدهرئیس بازرسی****52523790
آمنهنصراللهیستاد دانشکدهکارشناس بازرسی****52523790
غلامرضاتراب احمدیمعاونت بهداشتکارشناس پزشک خانواده****-
خالداربابیمعاونت بهداشتتکنسین تجهیزات دندانپزشکی--
ابراهیمرحمتیمعاونت بهداشتمدیر گروه کاهش خطردر حوادث و بلایا--
محمدجامی کشتمندیمعاونت بهداشتکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها--
زهرااحمدیمعاونت بهداشت---
فاطمهانصاریستاد معاونت درمانمسئول دفتر معاونت-52532666
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.