راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
زهرااحمدیمعاونت بهداشت---
مرکز خدمات جامع سلامتکاریزنوکاریزنو--52953292
مرکز خدمات جامع سلامتکاریزنو کلالیکاریزنو کلالی--52510757
مرکز خدمات جامع سلامتباغ سنگانباغ سنگان--52510063
مرکز خدمات جامع سلامترباط سمنگانرباط سمنگان--52843400
مرکز خدمات جامع سلامتخیرآبادخیرآباد--52733400
مرکز خدمات جامع سلامتنصرآبادنصرآباد--52623205
مرکز خدمات جامع سلامتخرم آبادخرم آباد--52713400
مرکز خدمات جامع سلامتمحمودآبادمحمودآباد--52563400
مرکز خدمات جامع سلامتموسی آبادموسی آباد--52783400
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.