راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
--معاونت آموزشیکمیته تحقیقات دانشجویی205-
--معاونت آموزشیحراست-52535558
مرکز خدمات جامع سلامتآزاددهآزادده--52565400
خانه بهداشتآزاددهآزادده--52565399
علیآزادیمعاونت بهداشتکارشناس توسعه شبکه و ارتقا سلامت222-
حمیدهاباذریمعاونت بهداشتکارشناس مسئول آموزش کارکنان107-
خانه بهداشتابدال آباد1خیرآباد--52983400
خانه بهداشتابدال آباد2خیرآباد--52983205
مرکز خدمات جامع سلامتاحمدآباد صولتاحمدآبادصولت--52964114
مرتضیاحمدآبادیمعاونت آموزشمدیر آموزش200-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.