راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
هاشمامیریمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
عقیلخدادادیمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
امیدامیریمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
ابراهیمرحمتیمعاونت بهداشتمدیر گروه کاهش خطردر حوادث و بلایا--
معصومهکلانترنژادمعاونت بهداشتکارشناس مسئول واحد مدارس211-
خدیجهسبزواریمعاونت بهداشتکارشناس واحد مدارس211-
پرویزفقهیمعاونت بهداشتمدیر گروه مبارزه وپیشگیری بیماری های واگیر229-
حمیدرعناییمعاونت بهداشتکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها225-
محمدجامی کشتمندیمعاونت بهداشتکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها--
زبیدهتیموریمعاونت بهداشتکارشناس مسئول واحد سلامت روان101-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.