راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
خالداربابیمعاونت بهداشتتکنسین تجهیزات دندانپزشکی--
پیمانجان نثار احمدیمعاونت بهداشتکارشناس امور اداری217-
وحیدجریراحمدیمعاونت بهداشتکارگزین معاونت بهداشتی217-
محموددیداراحمدیمعاونت بهداشتمدیر گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای208-
مصیبملکیمعاونت بهداشتکارشناس سلامت کار209-
علینعمتیمعاونت بهداشتکارشناس سلامت ومحیط کار209-
صادقرفعتیمعاونت بهداشتکارشناس بهداشت حرفه ای209-
محمودمحرراحمدیمعاونت بهداشتکاردان بهداشت محیط209-
حسینباتقوامعاونت بهداشتکارشناس سلامت ومحیط کار210-
محمدایازیمعاونت بهداشتمسئول حسابداری معاونت بهداشت219-
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.