راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
عابدفیضی تیموریواحد غذا و دارومدیریت غذا و دارو25452538299
الهامعلیپورمعاونت بهداشتمسئول دفتر معاونت بهداشت205-206-24452525801
علیوطن پرستمعاونت بهداشتمعاون اجرایی معاونت بهداشتی20252525795
سعیدزحمت کشمعاونت بهداشتمعاون فنی معاونت بهداشتی20352544011
مجیدقنبرزادهمعاونت بهداشتکارشناس توسعه شبکه و ارتقا سلامت204-
غلامرضاتراب احمدیمعاونت بهداشتکارشناس پزشک خانواده****-
عبدالملکشهرکیمعاونت بهداشتمسئول برنامه پزشک خانواده20452544011
علیآزادیمعاونت بهداشتکارشناس توسعه شبکه و ارتقا سلامت222-
علیزمانیمعاونت بهداشتکارشناس فناوری اطلاعات222-
امیراعلمکابلی فرشچیمعاونت بهداشتسرپرست واحد دهان و دندان216-
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.