راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
معصومهفرخ خواهستاد دانشکدهکارشناس حفاظت اسناد25152540609
محمد حسنخاکیستاد دانشکدهمدیر اداره امور پشتیبانی،رفاهی و طرح های عمرانی23852529412
سمیهنداییستاد دانشکدهکارشناس امور قراردادها23852529412
مصطفیحاجی پورستاد دانشکدهناظر عمران25252528406
علیرستمیستاد دانشکدهناظرفنی برق و تاسیسات25252528406
محمدعلیتیموریستاد دانشکدهکارپرداز23552544228
احمددهقانستاد دانشکدهکارپرداز23552544228
لیلاعبدالرحمانیواحد غذا و دارومدیریت غذا و دارو25352529411
ابراهیمنادریواحد غذا و دارومدیریت غذا و دارو25352529411
محمد حسنصدرباقریواحد غذا و دارومدیریت غذا و دارو25452538299
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.