راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
حسننجاتیستاد دانشکدهمسئول دفتر ریاست23752523838
مهدیعربستاد دانشکدهمشاور و رئیس دفتر-مسئول خیرین-دبیر هیات امنا25952521381
سعیدخوافیستاد دانشکدهمیر امور حقوقی25952521381
رضابهرامیستاد دانشکدهمدیر آمار و فناوری اطلاعات23352529413
صادقپورزاده فرستاد دانشکدهمسئول وب سایت23352529413
فریباخالقیستاد دانشکدهکارشناس آمار23352529413
فاطمهطالب زادهستاد دانشکدهمدیرمنابع انسانی و مدیرگروه توسعه و تحول سازمان23052520619
بهارهخواجه حسنیستاد دانشکدهکارشناس حقوق و دستمزدوحضورغیاب23052520619
فریدمجیدیستاد دانشکدهکارشناس امور اداری23252520619
رضااشجعیستاد دانشکدهکارشناس مهندسی مشاغل و سازمان23252520619
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.