شرح وظایف روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۱۹

شرح وظایف مسئولین روابط عمومی 

1-    نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اطلاع رسانی دانشکده

2-   حضور فعال در جلسات شورای مدیران واحد مربوطه

3-    افکار سنجی از مشتریان داخلی و خارجی واحد مربوطه

4-    تحلیل محتوای کیفی و کمی از انتقادات و پیشنهادات مشتریان

5-    نظر سنجی ادواری از مشتریان داخلی و خارجی

6-    نیاز سنجی اطلاعاتی و تولید محتوای مورد نیاز مخاطبین واحد مربوطه

7-   تحلیل محتوا از انعکاس رسانه ها از اخبار واحد مربوطه

8-   بزرگداشت مناسبت های ملی ، مذهبی و سازمانی

9-   نظارت بر تبلیغات محیطی واحد مربوطه

10-  برگزاری نشست های خبری با نظارت واحد ارتباط رسانه ای روابط عمومی دانشگاه

11-  انجام مصاحبه های رسانه ای با هماهنگی واحد ارتباط رسانه ای در حوزه عملکردی، دستاوردی و افتخارات

12-  رصد روزانه رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی، سایتهای خبری،صداوسیما و روزنامه ها

13-  تدوین و تنظیم جوابیه و تکذیبیه و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

14-  برپایی نمایشگاه دستاوردی از اقدامات و عملکرد واحد مربوطه

15-  تولید روزانه اخبار و ارسال به واحد خبر وبدای دانشگاه

16-  اطلاع رسانی خدمات به ذینفعان

17-  اطلاع رسانی فرآیندها به ذینفعان

18-  اطلاع رسانی عملکرد، دستاورد و افتخارات واحد مربوطه به مشتریان داخلی و خارجی

19-  مدیریت وب سایت واحد مربوطه و تولید محتوای متناسب

20-  تهیه و انتشار ماهانه گزارش عملکرد واحد مربوطه از طریق فضای سایبر

21-  پوشش رویدادهای مهم واحد مربوطه در قالب خبر عکس خبری و فیلم مستند و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

22-  تکریم خبرنگاران رسانه های گروهی و همکاری لازم پس از هماهنگی با واحد ارتباط رسانه ای

23-  انجام تشریفات مقامات استانی و کشوری بر اساس پروتکل در بازدید از واحد مربوطه

24-  نظارت بر انتشارات در سطح واحد مربوطه

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۱