رسالت روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۲۵

رسالت روابط عمومی

پویایی روابط عمومی موجب رشد و بالندگی سازمان ها می گردد بنابر این به منظور ارتقای و بهبود عملکرد و فرایند های عملیاتی حوزه ی روابط عمومی مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی سراسر کشور دست به دست یکدیگر داده تا با توجه به اهمیت جایگاه درون سازمانی و برون سازمانی روابط عمومی، و نقش گسترده ی آن در اجرای عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق با افراد مختلف( همکاران، کارکنان دیگر سازمان ها، خبرنگاران، عموم مردم، ....) و گستردگی حوزه فعالیت آن، بتوانند ارتباطات رسانه ای و مردمی و تکریم ارباب رجوع را توسعه داده و ارتباطات و همگرایی درون سازمانی و توسعه ارتباطات برون سازمانی را بهبود بخشند.

از دیگر فعالیت های این واحد می توان به گسترش پژوهش وتحلیل محتوا در حوزه روابط عمومی و تقویت مطالعات افکار عمومی، معرفی به موقع توانمندی ها و دستاوردها در راستای ارتقای جایگاه و منزلت سازمانتداوم حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک ، توسعه و ساماندهی نظام اطلاع رسانی و اطلاع یابی، توسعه و تقویت شبکه روابط عمومی در وزارتخانه و مراکز تابعه ، فرهنگ سازی و آموزش همگانی سلامت و پیشگیری از حوادث،‌ توسعه و بهره مندی از فن آوری های نوین روابط عمومی و توسعه منابع و توانمندسازی نیروی انسانی روابط عمومی اشاره کرد .

منشور اخلاقی روابط عمومی

از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست. لذا اصول زیر را به عنوان رسالت خویش در روابط عمومی ملحوظ نظر قرار داده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانیم.

1- اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان.

2- برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان.

3- اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین انعکاس لزوم نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان.

4- برنامه ریزی، تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری.

5- سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی.

6- تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.

7- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین.

8- تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت.

9- اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم فهیم استان در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰