رسالت

تعداد بازدید:۳۵۶

 رسالت واحد نظارت و ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار بالای وظیفه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی که حوزه اورژانس 115 بخش مهمی از آن به شمار می رود، واحد نظارت و ارزیابی عملکرد با هدف نظارت مستمر و پایش عملکرد کلیه واحد های عملیاتی و ستادی از لحظه بروز حادثه و درخواست کمک تا خاتمه ماموریت در حوادث و  بیماریها ایجاد شده ودر این مسیر بابررسی مداوم و پایش لحظه ای توسط ابزاری نظیر بازدید های حضوری و غیر حضوری از پایگاهها ، چک محسوس و نامحسوس ماموریتها در صحنه حادثه و طرح رضایت سنجی تلفنی از خدمات گیرندگان  و رصد ماموریتها ازطریق کلیه امکانات دردسترس  تلاش میکند اولا نقاط ضعف و قوت راشناسایی کرده و در ادامه  ضمن تقدیر و تشکر از موارد برگزیده به منظورافزایش انگیزه وارتقاءکیفیت با کمک سایر واحد ها بویژه آموزش نسبت به رفع نواقص احتمالی و نقاط ضعف اقدام نماید.

 بخشی از وظایف وماموریتهای واحد:

1-     تهیه و اجرا چک لیست بازدیدها  جهت ارزیابی عملکرد واحد ها و پایگاهها و پرسنل مختلف عملیاتی و ستادی

2-     چک مستمر محسوس و نامحسوس ماموریتها

3-     پیگیری و اقدام گزارشات نظارتی و ارزیابی لحظه ای ماموریتها توسط دوربین های مرکز کنترل ترافیک

4-     طرح رضایت سنجی تلفنی

5-     ارزیابی عملکرد و نحوه کارکرد پرسنل در طول خدمت

6-     رسیدگی به کلیه شکایات مردمی و سایر واحدهای دانشگاه و سایر سازمانهای دولتی، خصوصی و ...

7-     پاسخ به استعلامات مراجع قضایی ، انتظامی ، بیمه و ...

8-     بررسی موارد احیا موفق بیماران و انجام تقدیر و تشکر جهت افزایش سطح انگیزه­ی نیروها

9-     ارزیابی و نیاز سنجی و صدور دستورالعمل ههای کاری

10-  ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین گروهای عملیاتی و ستادی

11-  همکاری با سایر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه مانند بازرسی ، حراست و گزینش به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی به مردم

کلید واژه ها: اورژانس ۱۱۵ تربت جام

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۰