معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۴۰۷
معرفی مدیریت

علی لطفی 

سمت : رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

تلفن : 52538367-051

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۰