تماس با ما

تعداد بازدید:۳۴۷
  • نشانی: خراسان رضوی ، تربت جام ، میر قوام الدین 12، دانشکده علوم پزشکی ،  کتابخانه مرکزی
  • تلفن: 051-52547291
  • کد پستی: 9571786917

  • ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه

  • ساعات کاری: ۷:۳۰ تا ۱۵

  • ایمیل: centlib@trjums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۰