کارگاه های آموزشی سال ۹۸

تعداد بازدید:۶۴۳

نام مدرس

زمان و تاریخ

موضوع

محل برگزاری

خانم ملیحه عبداللهی

24 آبان

9-13

کارگاه آشنایی با پایگاه scopus

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

حجت الاسلام جناب آقای دکتر علیرضا آل بویه

17و18 بهمن ماه

 8 -14

اخلاق حرفه ای سطح یک

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

خانم فاطمه رضا پور

اسفند ماه

8 -14

آشنایی با نرم افزارMendeley

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی سال 1398

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰