کارگاه های آموزشی سال ۹۷

تعداد بازدید:۶۳۵

 

 

نام مدرس

زمان و تاریخ

موضوع

محل برگزاری

خانم ملیحه عبداللهی

19 تیر

9-13

کارگاه علم سنجی

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

خانم ملیحه عبداللهی

26 تیر

9-13

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی سال 1397

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۰