مقررات عضویت و امانت منابع کتابخانه

تعداد بازدید:۵۶۲

    آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

چه کسانی می توانند عضو کتابخانه شوند :

  اعضای هیأت علمی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

  دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دیگر موسسات آموزشی و سایر مراجعان ( فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر ) می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند .

شرایط و مدارک لازم جهت عضویت :

افراد واجد شرایط با  ارائه مدارک مشروحه زیر به کتابخانه می توانند به عضویت کتابخانه درآیند .

اعضای هیأت علمی و آموزشی و مربیان حق التدریس : تأیید آموزش دانشکده  و تکمیل فرم درخواست عضویت

  دانشجویان : ارائه کارت دانشجویی و تکمیل فرم درخواست عضویت

اعتبار مدت عضویت :

اعضای هیأت علمی و آموزشی : مادامیکه رسماً در دانشگاه مشغول به کار می باشند.

دانشجویان : تا پایان دوره تحصیل ( تا زمانیکه رسماً در مقطع مربوطه دانشجو محسوب می شوند .)

شرایط و مدت امانت :

تعدادکتابهای که افراد می توانند در یک زمان به امانت بگیرند و مدت امانت به شرح زیر می باشد .

اعضاء هیأت علمی : 8 جلد حداکثر یک نیمسال تحصیلی

دانشجویان : 4 جلد به مدت 15 روز

مربیان حق التدریس :  3جلد کتاب به مدت 21 روز

افراد متفرقه : 2 جلد کتاب به مدت 10 روز

تبصره 1 : تمدید امانت کتاب ، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد طبق مقررات بلامانع است .

تبصره 2 : در صورتی  که کتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء مورد نیاز، متقاضی دیگری داشته باشد . کتابخانه مجاز است درخواست استرداد آن را بنماید .

تبصره 3 : کتاب های رزرو پس از تهیه، 48 ساعت برای آنها نگهداری می شود . بدیهی است در صورت عدم مراجعه در اختیار متقاضی بعدی قرار می گیرد .

تبصره 4 : کتابخانه با توجه به درخواست نیاز مراجعان بعضی از کتب پر مراجعه درسی را شامل مقررات " رزرو " می نماید و مدت امانت را در مورد آنها کاهش می دهد و حتی در مواردی این کتابها فقط در سالن مطالعه قابل استفاده خواهد بود .

تبصره 5 : مدت امانت کتابها در ایام خاص ( ایام امتحانات ، ایام تعطیلات بین ترم ، تعطیلات نوروزی ) و همچنین در مورد کتابهای پر استفاده با تشخیص مسئول کتابخانه تعیین خواهد شد .

تبصره 6 : یک عضو در یک زمان  نمی تواند 2 نسخه از یک عنوان کتاب را امانت بگیرد .

تبصره 7 : امانت گیرنده موظف است مواد امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده عیب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد .

تبصره 8 : چنانچه امانت گیرنده کتاب را گم کند یا ناقص ( پاره کردن ، خط کشیدن ، ریختن مواد خوراکی روی کتاب و ... )  تحویل دهد  ، جبران خسارت وارده بر عهده وی خواهد بود .

تبصره 9: اگر امانت گیرنده کتابی را گم کند باید عین همان کتاب خریداری  و به کتابخانه تحویل دهد .

تبصره 10 : در قبال مواد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده در مقابل کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز اشکال هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود .

تبصره 11 : حق استفاده از کارت عضویت قابل انتقال به غیر نمی باشد. ( افراد با شماره عضویت دیگران نمی توانند کتاب امانت بگیرند )

تأخیر در برگرداندن کتاب :

 چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود به ازای هر روز مبلغ 5000 ریال جریمه دیرکرد دریافت خواهد شد .

تبصره 1: این مقررات شامل کلیه اعضای کتابخانه می باشد .

تبصره 2 : چنانچه عضوی 3 بار کتاب رزرو نموده اما جهت تحویل مراجعه نکند کتابخانه به درخواست های رزرو بعدی ترتیب اثر نخواهد داد .

تبصره 3 : جریمه تأخیر در مورد کتابهای رزرو و پر مراجعه به ازای هر روز 7000 ریال می باشد .

تبصره 4 : چنانچه عضودر ایام امتحانات کتابها را با تأخیر تحویل دهد . کتابخانه علاوه بر دریافت جریمه 5000 ریال به ازای هر روز تأخیر ، نسبت به ابطال عضویت فرد اقدام می کند .

 

تبصره 5 : مبلغ جریمه دیرکرد کتابها ،  باید به حساب معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام  واریز شود تا هزینه خود کتابخانه شود .

تبصره 6 : تا روشن شدن وضعیت موارد دیرکرد از طرف استفاده کنندگان ، کتابخانه از دادن هر گونه سرویس به این دسته از افراد خوداری می نماید .


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کتابخانه امانت آیین نامه خدمات هیات علمی دانشجویان

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۰