گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۱۳۵

عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت مدیریت بحران

 

1- الصاق دستورالعمل ایمنی در کتابخانه  برای کتابداران و کاربران

 

 

2- گذاشتن کپسول آتش نشانی، دستورالعمل استفاده از کپسول  و شارژ مدام و به موقع آنها

 

 

 

3- سیستم اعلام حریق و آژیر خطر 

 

 

4- وجود سطل زباله های زرد رنگ به منظوری جمع آوری ماسک، دستمال و دستکش های آلوده 

 

 

5- بار گزاری دستورالعمل رعایت مجموعه مقررات ایمنی و امنیتی کتابخانه در سایت کتابخانه مرکزی

 

برای دریافت 

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی برای مدیریت بحران

اینجا کلیک نمائید.

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۱