کارگاه های آموزشی سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۲۴

 

 

نام مدرس

زمان و تاریخ

موضوع

محل برگزاری

 

آقای مصطفی کریمی

 

12 و 13 دی

18-20

علم سنجی

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

 

آقای سجاد قادری

 

18آبان

18-19

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

 

آقای حمیدرضا صفری

 

9 آذر

18-19

نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۴۰۱