کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه مجازی تهران ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۷۰

ردیف

شرح

تعداد

مقدار

1

تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانس‌های طب داخلی/cmmd

 5

جلد

2

کتابچه بالینی پرستاری

5

جلد

3

بافت‌شناسی عملی (کتاب کار)

2

جلد

4

اصول بیوشیمی لنینجر: همراه با سوالات و پاسخ‌های تشریحی پایانی هر فصل جلد 2 2018

1

جلد

5

اصول کار در آزمایشگاه: آنچه قبل از ورود به آزمایشگاه باید بدانیم (مورد استفاده محققان، کارشناسان و دانشجویان)

2

جلد

6

مبانی ساخت حفاظ در برابر پرتوهای یونیزان و غیریونیزان پزشکی

5

جلد

7

آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

5

جلد

8

آناتومی عمومی: (یگانه)

2

جلد

9

جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019

2

جلد

10

اصول تغذیه کراوس 2021 جلد اول

2

جلد

11

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

1

جلد

12

ترجمه کامل ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 جلد دوم

1

جلد

13

میکروب‌شناسی عملی‌ (آزمایشگاه باکتری‌شناسی گروه‌های علوم پزشکی)

2

جلد

14

ژنتیک مولکولی انسانی: استراخان جلد اول

1

جلد

15

انگل‌شناسی برای پرستار و رشته‌های پیراپزشکی

5

جلد

16

اطلس جیبی بافت‌شناسی نتر

2

جلد

17

بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون 2017

1

جلد

18

بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2022

2

جلد

19

اصول بیوشیمی لنینجر 2021جلد اول

1

جلد

20

خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون

1

جلد

21

اصول و فنون پرستاری: بر اساس سرفصل دروس و منابع اصلی وزارت بهداشت

3

جلد

22

مهندسی محیطزیست تصفیه آب وفاضلاب جلد1

5

جلد

23

مهندسی محیطزیست هوا و زایدات جامد جلد2

5

جلد

24

راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها

1

جلد

25

میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (تک جلدی)

1

جلد

26

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

2

جلد

27

سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها: تشخیص و درمان

2

جلد

28

مراقبت در منزل برای پرستاران و دانشجویان پرستاری

5

جلد

29

مراجع و پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی و علوم وابسته

1

جلد

30

روان‌پرستاری بهداشت روانی 1

5

جلد

31

روان‌پرستاری: بهداشت روانی 2

5

جلد

32

آلودگی هوای داخل ساختمان

3

جلد

33

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب :تصفیه واستفاده مجدد ، متکف.ادی ، موسوی .مشایخ صالحی ، نشرشهرآب

3

جلد

34

پیاده‌سازی مدیریت کیفیت فراگیر: ابزارها و روش‌ها

2

جلد

35

پرکاربردترین داروها

5

جلد

36

آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE اپیدمیولوژی

4

جلد

37

اصطلاحات پزشکی: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی...

5

جلد

38

مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

3

جلد

39

مهندسی کنترل آلودگی هوا

3

جلد

40

اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت (فولند)

2

جلد

41

آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهداشت MSE مهندسی بهداشت محیط جلد اول 1379 تا 1395

5

جلد

42

فرایندهای تصفیه‌ی بیولوژیکی فاضلاب

3

جلد

43

فاضلاب صنایع نساجی؛ اصول طراحی و تصفیه

3

جلد

44

مقدمه‌ای بر تصفیه‌‌ی فاضلاب

3

جلد

45

اصول و روش‌های نگهداری مواد غذایی

5

جلد

46

اقتصاد سلامت برای غیر اقتصاددانان: درآمدی بر مفاهیم،‌ روش‌ها و چالش‌های ارزیابی‌های اقتصاد سلامت

1

جلد

47

سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی

1

جلد

48

گندزدایی آب

3

جلد

49

مهندسی آب و فاضلاب تصفیه فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) از سال74تا98

2

جلد

50

مهندسی آب و فاضلاب جلد پنجم میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مختلف و آزمونهای استخدامی

3

جلد

51

مهندسی آب و فاضلاب میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.D آزمونهای از سال 80 تا 98

5

جلد

52

طراحی برنامه ریزی و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب- قسمت اول: تصفیه اولیه

3

جلد

53

محصولات جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی (تشکیل، آنالیز و کنترل)

2

جلد

54

تصفیه فاضلاب صنعتی

3

جلد

55

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب

5

جلد

56

اصول طب داخلی هاریسون 2018: بیماری‌های روماتولوژی به همراه اطلس سندرم‌های واسکولیتی

1

جلد

57

آناتومی عمومی

5

جلد

58

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد دارویی و شیمیایی شایع در ایران

1

جلد

59

اصول طب داخلی هاریسون 2018: بیماری های انکولوژی

1

جلد

60

فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی ویرایش 32 A - Z

1

جلد

61

اصول تغذیه کراوس بر اساس سرفصل رشته‌های علوم پزشکی

3

جلد

62

بیوشیمی برای پرستاران دکتر حافظ حیدری زرنق

5

جلد

63

اصول به‌کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

5

جلد

64

فرایند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و اطلاعات فنی

5

جلد

65

درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر ویراست یازدهم 2012: بر اساس سرفصل دروس و منبع اصلی وزارت بهداشت

2

جلد

66

اصول و فنون پرستاری (واحد عملی)

5

جلد

67

گزیده درسنامه ارتوپدی و شکستگی

2

جلد

68

پرستاری کودکان وونگ 2019 تک جلدی، کودک سالم و بیمار

3

جلد

69

درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط: ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (P.h.D)

3

جلد

70

چکیده‌ی طلایی پرستاری داخلی و جراحی: با تاکید بر نکات کنکوری

4

جلد

71

اصول مدیریت خدمات پرستاری

5

جلد

72

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیک

3

جلد

73

بانک سوالات پرستاری داخلی جراحی با رویکرد تفکر انتقادی: به انضمام سوالات کنکور کارشناسی ارشد داخلی جراحی 5 سال اخیر 2جلدی

2

جلد

74

ونتیلاتور 27/22 برای پرسنل درمانی (پزشکان - پرستاران)

5

جلد

75

اصول کارآموزی درعرصه بهداشت

5

جلد

76

نظریه ها،مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

2

جلد

77

روشهای پژوهش درآموزش و ارتقاء سلامت

2

جلد

78

اپیدمیولوژی برای پرستاران

5

جلد

79

مدیریت برنامه‌های بهداشتی مبتنی بر جامعه

5

جلد

80

واکسیناسیون

1

جلد

81

جعبه سیاه بهداشت محیط

4

جلد

82

مدیریت استراتژیک

2

جلد

83

نظام‌های بیمه سلامت

2

جلد

84

اصطلاحات پزشکی: ویژه‌ی دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری

3

جلد

85

مبانی رادیولوژی، رادیوتراپی و سونولوژی برای مامایی

10

جلد

86

مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی(D.R.S)

4

جلد

87

بانک سئوالات پرستاری: به ‌روش طبقه‌بندی سیستمیک، این کتاب شامل پرستاری داخلی جراحی - پرستاری بهداشت جامعه - پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ...

3

جلد

88

اصول و فنون پرستاری پوتروپری 2جلدی

4

جلد

89

مهندسی آب و فاضلاب (همر)

5

جلد

90

اصول و مهارتهای پرستاری: روش‌های کار

3

جلد

91

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد دوم

3

جلد

92

کتاب جامع CPR ویراست سوم 2020-2018

5

جلد

93

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد اول

3

جلد

94

مروری بر بیماری های زنان برک و نواک

5

جلد

95

موضوعات و مفاهیم کلیدی در اخلاق پرستاری

5

جلد

96

گام‌های سریع در تحقق عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری 2020

5

جلد

97

داروشناسی کاربردی بالینی برای پرستاران

5

جلد

98

اصول کلی تهویه مکانیکی و جداسازی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش‌های ویژه

5

جلد

99

نظام‌های سلامتی در ایران و جهان

2

جلد

100

کامل‌ترین مرجع تست‌های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2019

3

جلد

101

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

6

جلد

102

PHTLS: مدیریت و درمان تروما در اورژانس پیش‌بیمارستانی

5

جلد

103

فوریت‌های پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی = Prehospital emergency care

5

جلد

104

فرهنگ جامع مامایی (فرهنگ لغات، اختصارات، اصطلاحات، سرنام‌ها و ...)(انگلیسی - فارسی)

1

جلد

105

مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز (خلاصه ویلیامز سه جلدی گلبان)

5

جلد

106

بارداری و زایمان ویلیامز جلد سوم

5

جلد

107

بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول

5

جلد

108

بیماریهای زنان برک و نواک جلد دوم سیاه و سفید

5

جلد

109

بیماریهای زنان برک و نواک جلد سوم سیاه و سفید

5

جلد

110

نوزادان نلسون

5

جلد

111

بارداری و زایمان ویلیامز جلد دوم

5

جلد

112

بیماریهای زنان برک و نواک جلد اول سیاه و سفید

5

جلد

113

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2021 جلد دوم

5

جلد

114

معاینات بالینی و روش‌های گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021

6

جلد

115

مبانی طب کودکان نلسون 2019

5

جلد

116

فیزیولوژی پزشکی گایتون / هال 2021 جلد اول

5

جلد

117

QR مرجع خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2021

5

جلد

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۱