بگذر

دفتر امور حقوقی

 

دفتر امور حقوقی


شماره تماس : 52523123      051
پست الکترونیکی : hoghooghi@trjums.ac.ir
شرح وظایف :

دفترحقوقي ، به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه دانشکده و حفظ و تنظیم روابط حقوقی دانشکده با سایر مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، انتظامی و.... عهده‌دار موارد ذيل است:


 - نظارت بر قراردادهاي منعقده بين دانشکده با اشخاص حقيقي و حقوقي

 - نظارت بر حسن اجراي اصول و مقررات حقوقی در متن قراردادها

 -  حضور در جلسات دادگاه ها جهت حفظ منافع دانشکده و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه

 -  پیگیری پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری

-  اطلاع از احکام صادره و پیگیری اجرای حکم

 -  طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت حفظ منافع دانشکده و رعایت مقررات بهداشتی و درمانی در شهرستان به نحو احسن
رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری اعم از هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی،
هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی،شهرداری تخلفات ساختمانی واحدهای تابعه دانشکده

-  تهیه و تنظیم اسناد(رسمی-غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.
-  تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است

-  نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در فرایند منقصات و مزایدات و مجموعه واحدهای دانشکده

  -  تدوين اساسنامه‌ها و آيين نامه‌هاي مورد نياز

. همچنین عهده دار مواردی از قبیل : اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبت مي­باشد.

قوانین و دستورالعمل ها :

قانون احترام به آزادی های مشروع   قانون تعزیرات بهداشتی درمانی قانون تشکیلات وزارت بهداشت  


دستور العمل اجرایی بند 15 قانون آزادی های مشروع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی

انتشار: