بگذر

صدور کارت بهداشت

 
نوع خدمت  صدور کارت بهداشت
آدرس سامانه  Samanehjmb.behdasht.gov.ir
شرح خدمت  نظارت و بازرسی های بهداشتی بر مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی  ، رستوران ها ، هتل ها و مهد کودک ها
مدارک لازم  فرم معرفی به آزمایشگاه
قوانین و مقررات  مبحث دستورالعمل صدور کارت بهداشت که دستورالعمل 18039208 ماده 39و 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی مصوب18/3/92
متوسط زمان ارائه خدمت یک هقته
هزینه ارائه خدمت  هزینه خزانه 5000 هزینه جریمه 50000و آزمایشات بین 13000 تا 40000 تومان
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی-گروه بهداشت محیط و کار 52524520

انتشار: