بگذر

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت

نوع خدمت  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت
آدرس سامانه  http://190.behdasht.gov.ir/
شرح خدمت  پس از اطلاع رسانی عمومی در خصوص سامانه 190 پس از تماس تلفنی نوع شکایت بهداشتی در سامانه ثبت میگردد.
مدارک لازم  مستندات لازم برای ادعا
قوانین و مقررات  به استناد بند (ه) ماده (38) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389
متوسط زمان ارائه خدمت پس از ثبت شکایت در سامانه 190 بسته به نوع فوریت شکایت از 12 تا 72 ساعت قابل پیگیری بوده و پس از بازدید نتیجه شکایت در سامانه ثبت میگردد
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی حوزه گسترش 52544011

انتشار: