بگذر

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

نوع خدمت  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
آدرس سامانه 

سامانه های مرکز پاسخگویی سلامت و کلیه پایگاه های اطلاع رسانی در پورتال وزارت بهداشت

نمونه ای از پایگاه های اطلاعات سلامت

پایگاه اطلاع رسانی سلامت http://salamat.gov.ir

پایگاه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت

http://tahavol.behdasht.gov.ir

پایگاه تغذیه سلامت

http://nut.behdasht.gov.ir

معاونت بهداشت

http://health.behdasht.gov.ir

آوای سلامت
http://iec.behdasht.gov.ir

شرح خدمت   به منظور بالابردن سطح سواد و آگاهی عموم مردم و ارتقاء دانش در حوزه سلامت
مدارک لازم   
قوانین و مقررات  قوانین بالادستی
متوسط زمان ارائه خدمت  
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

انتشار: