بگذر

توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندان پزشکی

نوع خدمت  توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندان پزشکی
آدرس سامانه  http://gpde.behdasht.gov.ir
شرح خدمت   
مدارک لازم  نمره آزمون /گواهي طرح و نظام وظيفه /شرايط تاهل و دارابودن فرزند/مدارك مربوط به سهميه شاهد و استعداد درخشان/ اعلام نياز دانشگاه هاي علوم پزشكي
قوانین و مقررات  http://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool4/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=28&Ctl=bed8ae32a8749bf1cad62ad7fc371c9b4c9927d2
متوسط زمان ارائه خدمت از زمان تكميل پرونده متعهد حداكثر تا يك ماه درمواردخاص/توزيع كلي حداكثر ظرف يك هفته
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی –شماره تماس 81452502

انتشار: