بگذر

ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

نوع خدمت  ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی
آدرس سامانه  http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
شرح خدمت   
مدارک لازم  دریافت رای ابطال ازتعزیرات  پزشکی
قوانین و مقررات   http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
متوسط زمان ارائه خدمت در سامانه فرآیندی برای طرح موضوع شکایت در صورت عدم رسیدگی پرونده پس از 20 روز وجود داشته که مستقیما به وزارت متبوع ارسال می گردد.
هزینه ارائه خدمت  در سامانه جهت هر نوع خدمت و فرآیند هزینه مشخص شده است
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان شماره تماس 52521811

انتشار: