بگذر

تمدید پروانه موسسات پزشکی

نوع خدمت  تمدید پروانه موسسات پزشکی
آدرس سامانه  http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
شرح خدمت   
مدارک لازم  1.کارت ملی 2.شناسنامه 3. شناسنامه اطلاعات هویتی فرد 4. گواهی عدم اعتیاد از آزمایشگاه مرجع 5. گواهی هدم سوءپیشینه انتظامی برای پزشکان 6. گواهی دوره های مهارت های مورد نیاز بر اساس نوع موسسه درخواست تاسیس داده شده 7. تصویر پروانه مطب 8. مدرک تحصیلی یا دانشنامه 9. مشخصات تماس در بهره برداری مشخصات ملکی 10. تاییدیه معاونت فنی در اختصاص ملک
قوانین و مقررات   http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
متوسط زمان ارائه خدمت در مرحله موافقت اصولی 15 روز ولی در مرحله بهره برداری بستگی به ارائه مدارک متقاضی در خصوص ملک دارد که حدود شش ماه
هزینه ارائه خدمت  در سامانه جهت هر نوع خدمت و فرآیند هزینه مشخص شده است
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان شماره تماس 52521811

انتشار: