بگذر

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی

نوع خدمت  نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی
آدرس سامانه  http://190.behdasht.gov.ir
شرح خدمت  اجرای برنامه طرح سلامت وکاهش بار مالی مردم وافزایش وحفظ خدمات
مدارک لازم  ثبت گزارش بازدید
قوانین و مقررات  Healthcode.behdasht.gov.ir
متوسط زمان ارائه خدمت مدت زمان ندارد
هزینه ارائه خدمت  هزینه ای ندارد
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان شماره تماس 52521811

انتشار: