اطلاعیه ورزشی

اطلاعیه ورزشی

قابل توجه همکاران آقا  دانشکده علوم پزشکی تربت جام

کمیته ورزشی با همکاری روابط عمومی دانشکده در نظر دارد یک دوره مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار نماید ،علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام به مدیریت روابط عمومی دانشکده مراجعه نمایند.

*همکاران محترم میتوانند تاتاریخ 29/6/1396جهت ثبت نام اقدام نمایند .

*کفش ولباس ورزشی الزامی است .

*حضور بازیکنان ده دقیقه قبل از مسابقه الزامی است .در صورت نیامدن حریف نتیجه به نفع بازیکنی که حضور داشته میباشد.

*بازی ها به صورت دواز سه  برگزار میشود .

*همکارانی که راکت دارند میتوانند دراین دوره از مسابقات از راکت شخصی خود استفاده نمایند.

 

                                                            

قابل توجه همکاران آقا  دانشکده علوم پزشکی تربت جام
کمیته ورزشی با همکاری روابط عمومی دانشکده در نظر دارد یک دوره مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار نماید ،علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام به مدیریت روابط عمومی دانشکده مراجعه نمایند.

*همکاران محترم میتوانند تاتاریخ 29/6/1396جهت ثبت نام اقدام نمایند .

*کفش ولباس ورزشی الزامی است .

*حضور بازیکنان ده دقیقه قبل از مسابقه الزامی است .در صورت نیامدن حریف نتیجه به نفع بازیکنی که حضور داشته میباشد.

*بازی ها به صورت دواز سه  برگزار میشود .

*همکارانی که راکت دارند میتوانند دراین دوره از مسابقات از راکت شخصی خود استفاده نمایند.

 

                                                              روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام