بگذر

جلسه کمیته امنیت فناوری اطلاعات حراست

جلسه کمیته امنیت فناوری اطلاعات حراست

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام
جلسه کمیته امنیت فناوری اطلاعات حراست وزارت بهداشت با حضور مسئولین وزارتی ومسئولین حفاظت آیتی کمیته امنیت شبکه واطلاعات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در محل سالن همایشات دانشکده به میزبانی مدیریت حراست دانشکده علوم پزشکی تربت جام  برگزار شد  
در این جلسه مسئولین دانشکده در خصوص  زیر ساخت های ارتباطی وفناوری اطلاعات ومشکلات وموانع راهبردی سامانه های موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است