قابل توجه همکاران آقا دانشکده علوم پزشکی تربت جام همکارانی که تمایل به استفاده از استخر پردیس را دارند

قابل توجه همکاران آقا دانشکده علوم پزشکی تربت جام همکارانی که تمایل به استفاده از استخر پردیس را دارند برای دریافت کارت وثبت نام به همراه یک قطعه عکس به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایند .