***مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده هسته گزینش***

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده هسته گزینش
1- فرم تکمیل  شده اطلاعات فردی ( بصورت کامل و خوانا )
2- تصویر تمام صفحات شناسنامه ( صفحه توضیحات و انتخابات نیز کپی گرفته شود )
3- تصویر کارت ملی ( پشت رو )
4- تصویر آخرین مدرک تحخصیلی ( شامل تصویر : اصل مدرک ، گواهی موقت ، گواهی فراغت از تحصیل ، پایان طرح )
5- سه قطعه عکس 3*4 ( پشت نویسی شده )
6- تصویر حکم کارگزینی ( دارای مهر و امضا؟ )
7-تکمیل فرم تعهد نامه ( دارای اثر انگشت )
مدارک احتساب  ملاک های تقدم

1- گواهی عضویت در بسیج
2- گواهی آشنایی با فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL )
3- گواهی مدارک ایثارگری ( خانواده شهدا ، جانبازان ، آزادگان و... )
4- مستندات مربوط به کسب رتبه علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و... در سطح استانی یا کشوری
5- مستندات مربوط به مقالات علمی و پژوهشی ، تالیف کتاب و...

دانلود فایل