بگذر

اعلام نتایج آزمون جذب نیروی شرکتی ، شرکت طنین سلامت عطار نیشابور

اعلام نتایج آزمون جذب نیروی شرکتی ، شرکت طنین سلامت عطار نیشابور

اعلام نتایج آزمون جذب نیروی شرکتی شرکت طنین سلامت عطار نیشابور می باشد.

*جهت تکمیل قرارداد تامین نیروی انسانی خدمات نظافتی بیمارستان سجادیه به شرح ذیل :

آقایان:

1.عادل هنرور 2. رضا احمر 3. امین عجول 4. جلیل جمشیدیان

خانم ها:

1. ام سلمه جانی 2. مریم تاجی 3. سمیه ابراهیمی

*قرارداد حجمی خدمات نظافتی بیمارستان مهر مادر به شرح ذیل :

آقایان:

1. قاسم بخشی 2. محمد رحیمی 3. حمید عباسی 4. حسن یعقوبی 5. عبداللطیف ابدالی 6. جلال جغتایی 7. مرتضی نودکی 8. سجاد سرخسی 9.رضا تیموری ارخودی 10. مسعود غوریانی 11. علی بسیده 12. امیر فیضیان 13. جلال جام دوست 14. محمد سجاد منش

خانم ها:

1.الهام دربار غلام احمدی 2. محبوبه راشکی 3. مریم راشکی 4. زهرا خدابخشی خیر آبادی (1321) 5.آرزو جهانیان 6. عاطفه خسروی 7.عایشه سالوری 8.عاطفه رشیدی 9. فریبا ایروانی 10.صالحه روحبخش 11.فاطمه محمدی احمد آباد 12.فریده اسلامی 13.زهرا میری 14.پریسا توفیقی

انتشار: