اطلاعیه گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام
طلاعیه بهداشتی. بسیار مهم شماره 3. اخیرا مشاهده شده است برخی افراد مجهول الهویه در گروهها و کانالهای مجازی با روشهای غلط اندازی اقدام به تبلیغ تهیه و فروش مواد غذایی از جمله شیرینی ؛غذاهای خانگی و دست ساز میکنند و با تبلیغات فریبنده سعی در جلب مشتریان دارند  به آگاهی شهروندان محترم می رساند هیچکدام از این اگهی دهندگان(مگر کسانی که دارای پروانه معتبر و مجوز بهداشتی و آدرس مکان صنفی هستند) مورد تایید کارشناسان بهداشت محیط نبوده و امکان هرگونه سوء استفاده وجود دارد کما اینکه یکی از همین محلها توسط بازرسان بهداشت محیط کشف و بازرسی کردید که شرایط آن کاملا غیر بهداشتی بود لذا از شهروندان محترم تقاضا می شود ضمن خودداری از خرید مواد غذایی از این افراد ؛در صورت اطلاع ؛نشانی و آدرس آنها را به شماره تلفن شبانه روزی 190 اطلاع دهند و مجددا یادآوری می شود در صورت شکایت و یا بروز مسمومیت پیگیری آن به شدت مشکل خواهد بود . روابط عمومی و گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام