بگذر

اطلاعیه فوری و مهم

اطلاعیه فوری و مهم

اطلاعیه فوری و مهم

به اطلاع مردم شریف منطقه جام می رسانیم به لطف و یاری خداوند متعال و با پیگیریهای انجام شده بیمارستان تک تخصصی مهر مادر راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

این بیمارستان مربوط به بیماری‌های حوزه تخصصی زنان ومامایی است،
لذا از مردم عزیز خواهشمندیم برای انجام خدمات زنان و مامایی به بیمارستان مهر مادر واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی اداره تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: