بگذر

#اطلاعیه تمدید ثبت نام جذب نیروی خدماتی

#اطلاعیه تمدید ثبت نام جذب نیروی خدماتی

#اطلاعیه تمدید ثبت نام جذب نیروی خدماتی 


فراخوان بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات از تاریخ 1399/5/15 تا 1399/5/20 


شرکت طنین سلامت عطار پیمانکار خرید خدمات عمومی و نظافتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، در نظر دارد تعداد ۷ نفر افراد واجد شرایط در رشته شغلی : نظافتچی و خدمات عمومی از طریق فراخوان برگزاری آزمون کتبی ، شناسایی و پس از احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش به صورت نیروی شرکتی جذب نماید .


🔸 مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه1399/5/20 تمدید گردید.

زمان آزمون :روز یکشنبه 26 مردادماه 1399 ساعت 8 صبح 
🔸 نحوه ثبت نام : به صورت حضوری با مراجعه به آدرس تربت جام _خیابان میرقوام الدین (کشتارگاه) _کوچه مرحوم دکتر محمد کوثری _ساختمان آموزشی _ دانشکده پرستاری اقدام خواهد شد
ساعت شروع ثبت نام از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ می باشد.
برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید 

ضمنا کسانی که قبلا ثبت نام نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند .
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: