بگذر

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام آزمون استخدامی نیروهای قرارداد کار معین دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ثبت نام آزمون استخدامی نیروهای قرارداد کار معین دانشگاه های علوم پزشکی کشوراز طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir آغاز می شود.

با توجه به شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، فعلا روز جمعه 14 شهریور ماه برای برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کشور در نظر گرفته شده است.


موارد استخدام  را از ایکن های ذیل دانلود نمایید 

صفحه شماره یک
صفحه شماره دو
صفحه شماره سه

انتشار: