بگذر

#اطلاعیه شروع فاز دوم شیوع کرونا

#اطلاعیه شروع فاز دوم شیوع کرونا

#اطلاعیه شروع فاز دوم شیوع کرونا

با توجه به شروع فاز دوم شیوع کرونا و خدمات طاقت فرسا و فشارهای روحی و روانی در پرسنل بخش های درگیر کرونا امکان مراقبت های غیر پرستاری که یکی از مهمترین اقدامات حمایتی می باشد دچار اختلال می گردد که خود باعث تضعیف روحیه بیمار و خانواده بیمار می باشد.

لذا با توجه به مشکلات استخدامی و کمبود شدید نیروی انسانی لازم است تدابیر لازم اندیشیده گردد با عنایت به استقبال افراد خیر و داوطلب جهت مراقبت از بیماران کرونای با شرایط ذیل از این افراد استفاده شود:

1-افراد داوطلب می بایست درخواست کتبی جهت مشارکت در مراقبت از بیماران کرونای را به دانشکده تحویل نمایند.

2- داوطلبان باید از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده و آزمایشات اولیه شامل خون و تست های اولیه کرونا و در صورت لزوم عکس قفسه سینه و نوارقلب از افراد گرفته شود.

2- دوره آموزشی کوتاه مدت (نظری و عملی) در خصوص مراقبت فردی و مراقبت از بیمار کرونای دیده باشند.و حدود وظایف بطور کامل تشریح و از مداخله در امور پزشکی و پرستاری خودداری نمایند.

3- دانشکده هیج گونه تعهدی در قبال بکارگیری به صورت شرکتی ، استخدامی و.. نسبت این افراد ندارد.

4- به داوطلبان تاکید گردد که احتمال آلودگی و بیماری برای انها وجود دارد لذا دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال عوارض بیماری ندارد(بیمه ، خسارت جانی و از کارافتادگی و ...)

5 – در صورت بیماری و ابتلا داوطلب ، استفاده از خدمات بیمارستان با نظر ریاست بیمارستان و مددکاری محترم امکان پذیر است.

6-برنامه حضور در بیمارستان به نحوی برنامه ریزی شود که بعد از یکماه ارائه خدمت ، به مدت 14 روز استراحت داشته باشند و شروع بکار مجدد منوط به سالم بودن تست مجدد کرونا باشد.

7- تعهد نامه به نحوی توسط مشاور حقوقی تنظیم گردد که موارد ذیل مد نظر باشد:

الف- داوطلبانه و به نیت خیر خواهانه بودن
ب- تعهد به سلامت کامل جسمی وروانی و بدون سابقه بیماری زمینه ای
ج- عدم تعهد دانشکده در قبال استخدام و بکارگیری افراد تحت هرعنوان
د- عدم مسولیت بیمارستان در قبال خطرات احتمالی ناشی از واگیری بیماری و یا بیماریهای عفونی دیگر.
ه – عدم دخالت در امور پزشکی و پرستاری و انجام وظیفه در محدوده اختیارات
چ – عدم تحریک بیمار یا خانواده بیمار نسبت به خدمات بیمارستانی
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 52525113 051 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام تماس حاصل نمائید.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: