بگذر

اطلاعیه نتایج آزمون بکارگیری نیروی پرستار ، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل

اطلاعیه نتایج آزمون بکارگیری نیروی پرستار ، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل


اطلاعیه نتایج آزمون بکارگیری نیروی پرستار ، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل

متقاضیان گرامی؛
نتایج آزمون برگزار شده به شرح ذیل، بر اساس کد پیگیری های قبول شده در مرحله آزمون کتبی اعلام می گردد:

جهت اطلاعات بیشتر  کلیک کنید

انتشار: