بگذر

تمدید مهلت فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني طرح هیات علمی و سرباز هیات علمی مقطع ارشد،دکترای تخصصی دانشكده علوم پزشكي تربت جام

به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی دانشکده دکتر حامد محمدی با اعلام این خبر گفت:این دانشکده ، به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود براساس دستورالعمل نحوه تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده 14 آیین نامه اداری اعضای هیات علمی ،فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني طرح هیات علمی و سرباز هیات علمی را در رشته های اعلام شده ذیل برگزار می نماید .
دکتر محمدی افزود:
متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را از روز شنبه 1399/03/20 لغایت 1399/05/20 به آدرس:خراسان رضوی - تربت جام -خیابان میرقوام الدین - میرقوام الدین 12- معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی،فرهنگی - ساختمان اداری - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی - کد پستی به شماره 9571786917 به صورت CD/DVD تهیه و از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
شماره تماس دبیرخانه هیات علمی(آقای خرمی) جهت هرگونه سوال:52523224(051) داخلی 303 -  52541090(051)

آگهی و مدارک لازم برای دومین فراخوان هیات علمی تعهدات قانونی

لیست اعلام نیاز فراخوان

فرم مشخصات

انتشار: