بگذر

کسر معوقه بیمه تکمیلی قرارداد سال گذشته 97-98

کسر معوقه بیمه تکمیلی قرارداد سال گذشته 97-98

اطلاعیه 
موضوع : کسر معوقه بیمه تکمیلی قرارداد سال گذشته 97-98
بدینوسیله به آگاهی می رساند: با عنایت به این که سرانه بیمه مکمل درمان ( آتیه سازان حافظ ) در قرارداد سال گذشته شروع (1/6/97 و پایان 31/5/98 ) به ازای هر نفر 300000 ریال بوده و در ابتدای قرارداد مبلغ 265000 ریال از بیمه شدگان کسر شده است ، لذا تفاوت حق سرانه265000 ریال تا 300000 ریال یعنی مبلغ 35000 ریال به ازای هر نفر می بایست  کسر می شده است که به منظور مساعدت با مشترکین معزز به صورت اقساطی و حداکثر تا 6 قسط از ایشان کسر و در فیش حقوقی انان با عنوان سایر کسور درج خواهد شد.

انتشار: