بگذر

دانشکده پرستاری تربت جام

دانشکده پرستاری تربت جام

تاریخچه
 
دانشکده پرستاری و بهداشت تربت جام در دی ماه 1389 توسط وزیر محترم وقت افتتاح و مجوز تاسیس قطعی در تیرماه 1390 با پذیرش 25 دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری در نیم سال اول تحصیلی و پذیرش 22 دانشجو در رشته کاردانی فوریت های پزشکی در نیم سال دوم انجام گردید و اکنون :
1) کارشناسی پرستاری 120 دانشجو
2) کاردانی فوریت های پزشکی 50 دانشجو
3) کارشناسی بهداشت عمومی 60 دانشجو
4) کارشناسی بهداشت محیط 60 دانشجو

گزارش مختصر از دانشکده پرستاری و بهداشت:
ساختمان مذکور ابتدا در سال 1370 توسط گروهی از خیرین شهرستان با مساحتی بالغ بر 1120 متر مربع و در یک طبقه و با هدف ایجاد دانشکده پرستاری احداث و در ان زمان قسمتی از بنای ساخته شده به دبیرستان بهیاری و قسمتی تحت عنوان مرکز بهداشتی درمانی شماره دو مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ایجاد و راه اندازی دانشکده پرستاری در محل ساختمان بهیاری در سال 1389 قسمتی از ساختمان مذکور به عنوان خوابگاه دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت و پس از انتقال مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری به ساختمان جدید الاحداث در اوایل سال 1393 با توجه به بازدید تیرماه نماینده محترم شهرستان جناب آقای دکتر اسداللهی و فرماندار وقت جناب آقای مهندس موسوی و قائم مقام دانشکده علوم پزشکی تربت جام جناب آقای دکتر اسلامی و جمعی از مسئولین شهرستانی با توجه به وضعیت بسیار نامناسب ساختمانی و فضای فیزیکی و نیت جمعی مبنی بر تغییر سریع شرایط موجود و ایجاد فضای متناسب و در شان دانشکده علوم پزشکی تربت جام مقرر گردید در کمترین زمان ممکن با استفاده از اسکلت بتنی و زمین ساختمان برنامه ریزی جهت ایجاد تغییرات و تعمیرات لازم متناسب با فضاهای آموزشی جدید و با شرایط استاندارد به نحوی که مورد رضایت اساتید و دانشجویان و جایگاه دانشکده باشد، صورت پذیرد که در این راستا عملیات اجرایی در اوایل مرداد ماه 1393 شروع که با توجه به وضعیت بسیار بد ساختمانی قدیم فقط از اسکلت بتنی این ساختمان استفاده صورت گرفته و امور ساختمانی ظرف مدت 9 ماه به صورت شبانه روزی و با صرف هزینه بالغ بر ده میلیارد ریال در یک کار تیمی و با همدلی و تلاش بی وقفه ساختمان جدید پیش رو را آماده بهره برداری نمود.

دانشکده پرستاری و بهداشت تربت جام رسالت دارد که با بکارگیری فن آوری روز در زمینه های آموزشی , پژوهشی, مدیریت و مراقبت های بالینی, نیروی انسانس لایق و شایسته و متعهد را تربیت نموده و تولید علم نماید.

شماره تلفن مستقیم امور اداری:  05152541090
شماره تلفن معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی-دانشجویی:  05152522113
شماره تلفن گویا:  05152523225


انتشار: