بگذر

اطلاعیه آزمون استخدامی و جذب نیروی پیمانی

اطلاعیه آزمون استخدامی و جذب نیروی پیمانی

اطلاعیه آزمون استخدامی و جذب نیروی پیمانی 
اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص برگزاری هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور (۱۳۹۸)      بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور می رساند که بر اساس هماهنگی های اولیه  بعمل آمده با دستگاه های اجرایی متقاضی جذب نیرو هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۸ توسط سازمان سنجش آموزش کشور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد و بر همین اساس ثبت نام از متقاضی آزمون یاد شده در اواخر شهریور ماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org صورت خواهد پذیرفت .

انتشار: