مشاهیرشهرستان

تعداد بازدید:۲۵۶

ابوالوفاء بوزجانی

      ابوالوفاء محمد بن یحیی بن اسماعیل بن عباس بوزجانی یکی از مفاخر علمی ایران و از بزرگ ترین ریاضیدانان و منجمان دوره اسلامی در قرن چهارم هجری (328) بوده است وی در علم عدد و هندسه از مشاهیر دوران خویش است شرح کتب ریاضیه اقلیدس و نیز شرح کتاب الحدود ارسطیقوس یونانی از آثار اوست در حساب کتاب فی ما یحتاج الیه الکتاب و العمال من علم الحساب از دیگر آثار اوست

شیخ ابوذر بوزجانی

      شیخ ابوذر از عرفا و فضلا قرن چهارم هجری است اهل بوزجان که درین شهر زندگی میکرده و صاحب وقت و کرامات بوده است .
 

شیخ الاسلام احمد جامی

      احمد جام از عرفا قرن پنجم و ششم هجری (441 – 536) که در نامق از توابع کاشمر امروزی تولد یافت و پس از طی مراحل سیرو سلوک عارفانه به مقام ارشاد رسید و در معد آباد آن روز به وعظ و اندز خلق پرداخت و از آثار او انیس التائبین، کنوزالحکمه، سراج السائرین و دیوان شعر و ... می باشد.
 

عبدالرحمن جامی

      مولانا عبدالرحمن جامی از شعرای قرن نهم هجری (817-898) در خرگرد جام تولد و در هرات وفات یافت و در سرودن اشعار نغذ فارسی سرآمد عصر خویش بود، وی جامع علوم ظاهر و باطن بوده و در اکثر علوم قدرتی تمام عیار داشته از آثار اوست سلسله الذهب، تحفه الاسرار، سبحه الابرار، یوسف و زلیخا، نفحات الانس و بهارستان
 

هاتفی خرگردی

      مولانا عبدالله هاتفی جامی دانشمند و عالم و عارفی بلند مرتبه در قرن نهم هجری (وفات 927) و خواهر زاده مولانا عبدالرحمن جامی است وی در جام تولد یافت و مورد احترام سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیرنوایی بود او در تصوف به سلسله کبرویه ارادت داشته وی مثنوی گویی چیره دست و صاحب ظفرنامه تیموری و محزن الاخبار است
 

سید قاسم انوار ( شاه قاسم )

      شاه قاسم انوار از عرفا و مشایخ بزرگوار قرن هشتم و نهم هجری (757-838) در سراب آذربایجان متولد و از شاگردان شیخ اوحدالدین کرمانی است پس از رسیدن به مراحل کمال معنوی به خراسان آمد و در شهر هرات اقامت گزید که بعدها توسط شاهرخ تیموری از هرات رانده شد و در قریه لنگر امروز اقامت گزید و تا پایان عمر در محل مذکور بمانداز آثار او علاوه بر دیوان شعر یک مثنوی بنام انیس العارفین رساله ای در علم و رساله ای در سوال و جواب می باشد .
 

خواجه میرغیاث الدین

      خواجه میرغیاث الدین بن خواجه شمس الدین مطهربن شیخ الاسلام شهاب الدین اسماعیل بن احمد جامی از علما و عرفا قرن هفتم و هشتم هجری است که نسبش به شیخ احمد جام می رسد متأسفانه شرح حالی از نامبرده بدست نیامده ولی آنگونه که از نکات ضمنی منابع تاریخی استنباط می شود او در علم و فضل از دیگر اهل سلوک برتر بوده مدفن وی در روستای بزد می باشد.
 

شیخ ابوالقاسم نصرآبادی

      شیخ ابوالقاسم ابراهیم بن محمودیه نصرآبادی از مشایخ بزرگوار و اقطاب قرن چهارم هجری قمری است وی از کسانی است که از شیخ شبلی عالم و فقیه و عارف که شاگرد جنید بغدادی بوده است اذن دستگیری و ارشاد داشته و در نیشابور زندگی می کرده و در پایان عمر در مکه معظمه مجاور شده و به سال 372یا 367 هجری در همان جا از دنیا رفته است.  
 

ابوالفتح محمد بن شمس الدین مطهر:

      ابوالفتح محمد پسر شمس الدین مطهر پسر حضرت شیخ الاسلام احمد جامی ملقب به ژندپیل است، پدرش دهمین فرزند شیخ بوده است. ابوالفتح نزد پدرش شمس الدین مطهر و عم خویش ظهیر الدین عیسی درس خوانده است، وی از مشایخ محترم قرن ششم و هفتم بوده و ظاهراً بعد از ظهیر الدین عیسی سمت ارشاد داشته و پیر خانقاه شیخ جام بوده است و کتاب حدیقه الحقیقه از تألیفات او می باشد. از اولاد ابوالفتح فضلاو نویسندگان چیره دستی برخاسته اند که از آن جمله یوسف جامی گرد آورنده مجموعه فراید غیاثی و پدر وی معین الدین جامی را می توان نام برد.
 

درویشعلی بوزجانی:

      درویش علی بوزجانی از فضلای نیمه دوم قرن نهم واوایل قرن دهم هجری می باشد وی سال ها مرید خواجه عزیزالله (متوفی به سال 902 هجری) یکی ازاعقاب شیخ جام بوده است. او مردی فاضل و کتابخوان بوده و دواوین شاعران رای شناخته است. کتاب روضه الریاحین از تألیفات او می باشد.

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۰