راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
مصیبملکیمعاونت بهداشتکارشناس سلامت کار209-
علینعمتیمعاونت بهداشتکارشناس سلامت ومحیط کار209-
صادقرفعتیمعاونت بهداشتکارشناس بهداشت حرفه ای209-
محمودمحرراحمدیمعاونت بهداشتکاردان بهداشت محیط209-
حسینباتقوامعاونت بهداشتکارشناس سلامت ومحیط کار210-
محمدایازیمعاونت بهداشتمسئول حسابداری معاونت بهداشت219-
هاشمامیریمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
عقیلخدادادیمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
امیدامیریمعاونت بهداشتکارشناس حسابداری219-
ابراهیمرحمتیمعاونت بهداشتمدیر گروه کاهش خطردر حوادث و بلایا--
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۹۱ مورد.